all newsNews


Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2016

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2016
Termín: 9.12.2015
Prednášajúci:

Ing. Zdenka Kováčová

- Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Program:

1. Novela zákona o dani z príjmov z 22.9.2015 účinná od 1.1.2016

 • Úpravy v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti
 • Podpora investovania fyzických osôb na kapitálovom trhu rozšírením oslobodenia
  • príjmov z predaja cenných papierov prijatých na obchodovanie na burze
  • príjmov z dlhodobého investičného sporenia
 • Osobitný základ dane fyzických osôb z kapitálového majetku
 • Zmeny v zdaňovaní autorských honorárov
 • Zmeny v daňových výdavkoch (výdavky na normy a certifikáty, opravné položky)
 • Úpravy v odpisovaní hmotného majetku (odpis pri vyradení, zostatková cena, technické zhodnotenie)
 • Vstupná cena finančného majetku
 • Daňová licencia - rozšírenie okruhu subjektov neplatiacich daňovú licenciu
 • Úprava daňových povinností farmaceutických firiem pri poskytovaní plnení v prospech zdravotníckych pracovníkov
 • Povinnosti nepodnikateľských subjektov pri zdaňovaní príjmov z dlhopisov
 • Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely - úpravy.
 • Úprava základu dane závislých osôb - odsúhlasenie metódy správcom dane
 • Implementácia legislatívy EÚ v oblasti zamedzenia daňových únikov

2. Zákon o dani z príjmov v znení platnom k 31.12.2015

 • Odpisovanie hmotného majetku
  • Odpisové skupiny, obmedzenie zrýchlenej metódy odpisovania, zrušenie lízingového odpisovania
  • Limit vstupnej ceny a nájomného pri osobných automobiloch
  • Povinnosti pri prerušení odpisovania hmotného majetku
  • Zmarené investície
 • Daňové výdavky a základ dane za rok 2015
  • Daňovo uznané výdavky len po zaplatení
  • Primeranosť daňových výdavkov, zavedenie paušálu vo výške 80%
  • Zmluvné sankcie z obchodného styku
  • Opravné položky a odpis pohľadávky v konkurze a reštrukturalizácii
  • Obmedzenie tvorby daňovo uznaných rezerv
  • Obmedzenie reklamných a propagačných predmetov
  • Likvidácia tovarových zásob, potravinová banka
  • Pravidlá nízkej kapitalizácie medzi prepojenými osobami
  • Používanie ceny obvyklej medzi zahraničnými aj tuzemskými prepojenými osobami
  • Daňové stimuly pre oblasť vedomostnej ekonomiky

3. Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015

 • Premietnutie legislatívnych úprav ZDP do tlačiva daňového priznania k dani z príjmov
Harmonogram:

08:30 - 09:00 - registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka, občerstvenie
11:00 - 13:00 - pokračovanie prednášky
13:00 - 13:40 - teplý obed
13:40 - 15:10 - pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 72.00 €
Poplatok bez DPH: 60.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava

Poznámka:

Úplné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. účinné od 1.1.2016 si môžete stiahnuť TU.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK