all newsNews


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015
Termín: 15.12.2015
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček

- oddelenie dane z príjmov, Ministerstvo financií SR

Program:

Podanie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2015

 • termín a spôsob podania a možnosti odkladu termínu podania, splatnosť dane v roku 2016,
 • vznik povinnosti podať daňové priznanie,
 • vplyv daňovej licencie (§ 46b ZDP),
 • preddavky na daň platené na zdaňovacie obdobie a vyrovnanie celoročnej dane,
 • riadne daňové priznanie, opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie,
 • aktuálne tlačivo daňového priznania - základný prehľad.

Legislatívne zmeny platné od 1.1.2015 s vplyvom na vyplnenie jednotlivých častí daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2015, a to

 • zmeny v pripočítateľných a odpočítateľných položkách,
 • nové položky upravujúce základ dane po uplatnení pripočítateľných a odpočítateľných položiek,
 • zmeny v tabuľkách pomocných výpočtov,
 • výpočet daňovej licencie a jej zápočet s preddavkami,
 • spôsob uplatnenia tzv. superodpočtu nákladov na výskum a vývoj,
 • asignácia dane,
 • ostatné zmeny.

Obsahová náplň jednotlivých častí daňového priznania k dani z príjmov PO - typické príklady.
Súvislý príklad.

Harmonogram:
 • 08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:30  prednáška
 • 10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
 • 10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
 • 12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK