all newsNews


Vybrané problémové oblasti zákona o dani z motorových vozidiel + daňové priznanie

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Vybrané problémové oblasti zákona o dani z motorových vozidiel + daňové priznanie
Termín: 12.1.2016
Prednášajúci:

Ing. Jana Fülöpová

- Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Program:

Zdaňovacie obdobie - rok 2015 -  daň z motorových vozidiel
Posúdenie a spresnenie:

  • daňovníka (najmä návesové jazdné súpravy),
  • oslobodenia od dane - jednotlivé prípady oslobodenia od dane,
  • vzniku a  zániku daňovej povinnosti - spresnenie vo väzbe na konkrétne prípady zániku daňovej povinnosti vymedzenej zákonom,
  • zdaňovacieho obdobia najmä pri výnimkách zdaňovacieho obdobia,
  • podania daňového priznania - väzba na daňový úrad v súvislosti so zmenou správy dane po 1.1.2016 (zjednodušenie podávania daňového priznania už za zdaňovacie obdobie roku 2015 a predchádzajúcich zdaňovacích období už  nie podľa miesta evidencie vozidla ale podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby),
  • úpravy ročnej sadzby dane vo väzbe na prvú evidenciu vozidla a iné kritéria, ktoré majú vplyv na zníženie ročnej sadzby dane a vo väzbe na výpočet predpokladanej dane.

Príklad na vypĺňanie daňového priznania.

Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30  prednáška
10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 72.00 €
Poplatok bez DPH: 60.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK