all newsNews


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb + príklad

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb + príklad
Termín: 26.1.2016
Prednášajúci:

Ing. Ľubica Sekerková

- Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Program:
 • Spôsoby podávania daňových priznaní podľa daňového poriadku
 • Špecifiká zdaňovacích období u právnických osôb (kalendárny rok, hospodársky rok, zrušenie bez likvidácie, konkurz a likvidácia, reštrukturalizácia, premena právnej formy, stále prevádzkarne, organizačné zložky ), daňová licencia, podávanie DP v súvislosti s týmito zdaňovacími obdobiami - §§14,41 a 49 ZDP
 • Povinnosť podávania DP u právnických osôb a organizácií nezriadených alebo nezaložených na podnikanie - § 41 ods. 1 ZDP
 • Lehoty na podanie DP a splatnosť dane, spôsoby jej platenia - § 49 ZDP
 • Druhy daňových priznaní podľa zákona o dani z príjmov a podľa daňového poriadku , § 41 a 49 ZDP , § 15 a § 16 Daňového poriadku
 • Zmeny v tlačive DP   právnických osôb na rok 2015
 • Komplexný príklad na vyplnenie DP PO za rok 2015 (výsledok hospodárenia, položky zvyšujúce  a znižujúce výsledok hospodárenia, nové položky zvyšujúce  a znižujúce základ dane ako sú daň z luxusu, dobrovoľné členské príspevky, reklamné predmety, odpočet výdavkov na žiakov v rámci duálneho vzdelávania, superodpočet výdavkov na výskum a  vývoj, doplnené nové riadky do tabuľky A, zápočet daňovej licencie  a zmeny v ostatných pomocných tabuľkách tlačiva DP - v rámci komplexného príkladu prierez celým zákonom o dani z príjmov  a jeho novelami v r. 2015 a od 1.1.2016)
 • Zmeny v podielovej dani u poskytovateľov právnických osôb - § 50 ZDP
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2016 so zameraním na právnické osoby
 • Diskusia
Harmonogram:
 • 08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:30  prednáška
 • 10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
 • 10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
 • 12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK