all newsNews


Verejné obstarávanie z pohľadu dodávateľa elektriny a plynu

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Verejné obstarávanie z pohľadu dodávateľa elektriny a plynu
Termín: 27.4.2016
Prednášajúci:

Ing. Helena Polónyi

- uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania. V minulosti pôsobila aj v skúšobných komisiách Úradu pre verejné obstarávanie a pri preskúšaní OSO podľa zákon č. 25/2006 Z. z. v príslušných školiteľských organizáciách. Podieľa sa aj na tvorbe smerníc a legislatívy verejného obstarávania.

Program:

Seminár je vhodný pre obstarávateľov energií ale aj dodávateľov - uchádzačov o verejnú zákazku.

Cieľom seminára je poukázať na základné zmeny v legislatíve týkajúce sa obstarávania energií (plyn, elektrická energia) po prijatí osobitných ustanovení o zákazkách na dodávku elektriny a plynu ako prílohy k Obchodným podmienkam elektronického trhoviska.

  • Osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a plynu vrátane vysvetliviek podrobne
  • Obchodné podmienky elektronického trhoviska
  • Vzorové opisné formuláre na dodávku energií
  • Vzorové zmluvné dokumenty obstarávania energií cez elektronické trhovisko
  • Legislatíva v oblasti energií
  • Prezentácia mailovej komunikácie s EKS ohľadne energií
  • Obstarávanie energií po zvýšení finančného limitu podlimitných zákaziek
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie
10:50 - 12:30 pokračovanie prednášky
12:30 - 13:00 diskusia
13:00            obed

Poplatok s DPH: 78.00 €
Poplatok bez DPH: 65.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK