all newsNews


Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov so zameraním na posledné novelizácie a problémy aplikačnej praxe

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov so zameraním na posledné novelizácie a problémy aplikačnej praxe
Termín: 28.4.2016
Prednášajúci:

kpt. JUDr. Anna Stanová

- Finančné riaditeľstvo SR, Odbor opravných prostriedkov pre clá a spotrebné dane FR SR

Program:
  1. Úvod - oboznámenie sa s problematikou zákona č. 106/2004 Z.  z. a daňovými únikmi pri SPD z tabakových výrobkov
  2. Oboznámenie sa s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 241/2015 Z. z. (posledná novela) zákona č. 106/2004 Z. z. + pripravovanými novelami
  3. Riešenie príkladov zameraných na výpočet spotrebnej dane pri tabakových výrobkoch - od 1.1.2016 (cigary, cigarky), od 1.3.2016 (cigarety)
  4. Najčastejšie porušenia zákona č. 106/2004 Z. z.
  5. Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie
10:50 - 12:30 pokračovanie prednášky
12:30 - 13:00 diskusia
13:00            obed

Poplatok s DPH: 72.00 €
Poplatok bez DPH: 60.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK