all newsNews


3 dni plné DPH

Seminár sa už uskutočnil
Názov: 3 dni plné DPH - Vybrané problémy pri dodaní tovaru a služieb z pohľadu DPH
Termín: 16.-18.5.2016 (hotel Sitno, Vyhne)
Prednášajúci:

Ing. Milan Vargan

- partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems je daňovým poradcom s viac ako pätnásťročnou skúsenosťou s DPH na národnej i medzinárodnej úrovni. Od r. 2008 zastáva pozíciu vedúceho metodicko-legislatívnej komisie pre DPH pri komore daňových poradcov, je členom komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť DPH /komisia nominovaná min. financií/, členom pracovnej skupiny pre nepriame dane zriadenej pri CFE /európska asociácia komôr daňových poradcov/  a partnerom za Slovensko v medzinárodnej sieti DPH špecialistov VAT Forum so sídlom v Bruseli. Publikuje  články, je členom redakčnej rady časopisu DPH v praxi. V zahraničí prednáša najmä v Českej republike a v Belgicku. Je spoluautorom publikácie DPH v príkladoch, ktorá vychádza z DPH smernice EÚ a judikatúry Súdneho dvora EÚ a spája ich s slovenským zákonom o DPH. V období rokov 2012-2014 bol členom VAT Expert Group, ktorá je poradným orgánom Európskej komisie pre DPH politiku.

Program:

I. deň
Tovarové transakcie z pohľadu DPH - súvisiaca judikatúra Súdneho dvora EÚ

 • DPH - základné princípy
 • Zdaniteľné obchody
  • Dodanie tovaru verzus poskytnutie služby
  • Prechod ekonomického vlastníctva
 • Miesto zdaniteľného obchodu
  • Obchodovanie v colných skladoch
 • Osoba povinná platiť daň
  • Prenesenie daňovej povinnosti
  • Ručenie za daň
 • Cezhraničné obchody s tovarom v rámci EÚ
  • Dodanie tovaru do iného členského štátu
  • Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu
 • Cezhraničné obchody s tovarom mimo rámca EÚ
  • Vývoz tovaru z EÚ
  • Dovoz tovaru do EÚ

II. deň
Poskytnutie služieb z pohľadu DPH

 • DPH - základné princípy
 • Koncept poskytnutia služieb
 • Miesto dodania služieb
  • Základné pravidlo
  • Osobitné pravidlá
 • Niektoré oslobodené služby a súvisiaca judikatúra Súdneho dvora EÚ
 • Zamerané na Mini One Stop Shop
  • Mini One Stop Shop (MOSS) - jednotné kontaktné miesto
  • Úvod k osobitným úpravám
  • Miesto dodania "digitálnych" služieb nezdaniteľnej osobe
  • Ako fungujú osobitné úpravy
  • Špecifické povinnosti pri MOSS
   • Podávanie daňových priznaní
   • Platby dane
   • Uchovávanie záznamov
   • Fakturácia

III. deň
DPH novela od roku 2016 - praktické poznatky

 • Úpravy pri DPH registrácii a zábezpeke na DPH
 • Rozšírenie zníženej sadzby DPH na niektoré tovary
 • Spresnenie pravidiel pre odpočítanie DPH
 • Zmeny pre vrátenie DPH
 • Zavedenie osobitnej úpravy - vznik DPH povinnosti a odpočet vo väzbe na zaplatenie
 • Tuzemské samozdanenie, ak dodávateľ tovaru je zahraničnou osobou
 • Tuzemské samozdanenie na stavebné práce a nové stavby
 • Sprísnenie podmienok pri vypĺňaní časti B.3 kontrolného výkazu k DPH
 • Ostatné zmeny

 

Harmonogram:

16.5.2016 Pondelok
10:00-12:00     začiatok prednášky
12:00-13:00     obed
13:00-15:00     pokračovanie prednášky
15:00-15:20     kávová prestávka
15:20-17:00     pokračovanie prednášky
18:00              večera

17.5.2016 Utorok
09:00-10:30     začiatok prednášky
10:30-10:50     kávová prestávka
12:00-13:00     obed
13:00-15:00     pokračovanie prednášky
15:00-15:20     kávová prestávka
15:20-17:00     pokračovanie prednášky
18:00              raut

18.5.2016 Streda
09:00-10:30     začiatok prednášky
10:30-10:50     kávová prestávka
10:50-12:00     pokračovanie prednášky
12:00-13:00     obed

Miesto konania:

hotel Sitno, Vyhne

Poznámka:

Cyklus seminárov "Vybrané problémy pri dodaní služieb a tovarov z pohľadu DPH" je predovšetkým určený interným DPH špecialistom, účtovníkom, ekonómom, audítorom,  manažmentu spoločností ako aj širokej odbornej verejnosti, teda všetkým tým, ktorí už majú základné vedomosti o DPH oblasti.

Poplatky

Bez ubytovania
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár, materiály zo seminára, občerstvenie, 3x obed, 1x klasická večera, 1x raut + spoločenský večer, parkovanie

Cena: 250.00 € bez DPH/300.00 € s DPH
S ubytovaním na izbe pre 2 osoby
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár, materiály zo seminára, občerstvenie, 3x obed, 1x klasická večera, 1x raut + spoločenský večer,  tombola,  parkovanie, vstup do wellness, 2x ubytovanie 1 osoby na dvojlôžkovej izbe(meno druhej osoby vyplňte nižšie), 2x raňajky, miestny poplatok

Cena: 330.00 € bez DPH/396.00 € s DPH
S ubytovaním na izbe pre 1 osobu
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár, materiály zo seminára, občerstvenie, 3x obed, 1x klasická večera, 1x raut + spoločenský večer, tombola, parkovanie, vstup do wellness, 2x ubytovanie 1 osoby na jednolôžkovej izbe, 2x raňajky, miestny poplatok

Cena: 370.00 € bez DPH/444.00 € s DPH


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK