all newsNews


Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve v príkladoch a zmeny v kontrolnom výkaze od 1.4.2016

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve v príkladoch a zmeny v kontrolnom výkaze od 1.4.2016
Termín: 19.5.2016
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy

- daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko s. r. o., dlhoročná spolupracovníčka Ing. Vladimíra Pastierika

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Program:

Ako zvládnuť jednu z najproblematickejších povinností z pohľadu zákona o DPH, ktorá bola zavedená novelou DPH od 1. 1. 2016?

Seminár je zameraný na problematiku povinného prenosu daňovej povinnosti v sektore stavebníctvo, ktoré musia daňové subjekty uplatňovať od 1. 1. 2016 pri dodaní stavebných prác, dodaní stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy a taktiež pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou (ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov) a ide o dodanie inému platiteľovi dane.

Téma bude vysvetlená na viac ako 80 praktických príkladoch z praxe vo väzbe na najdôležitejšie ustanovenia zákona o DPH. Upozornenia na časté chyby platiteľov.

Seminár je určený najmä firemným DPH špecialistom, účtovníkom, ekonómom ako aj širokej odbornej verejnosti, teda všetkým tým, ktorí už majú základné vedomosti o DPH.

  • mechanizmus uplatňovania prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, dodaní stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy a taktiež pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou (ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov) a ide o dodanie inému platiteľovi dane;
  • podmienky pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona DPH (identifikácia pravidiel ako aj výnimiek);
  • základ dane, vznik daňovej povinnosti a prijatie platby pred dodaním stavebných prác (čo vstupuje a nevstupuje do základu dane, príklady na prijatie preddavku pred 1.1.2016 a plnenie po účinnosti novely zákona; hlavné a vedľajšie plnenie);
  • povinnosti dodávateľa stavebných prác (náležitosti daňových dokladov, faktúra na viacej druhov plnení; otázka nesprávne aplikovaného prenosu daňovej povinnosti; uvádzanie vo výkazoch DP, KV; obsah záznamov; postavenie subdodávateľa a iné);
  • povinnosti odberateľa stavebných prác (deň vzniku daňovej povinnosti; uvádzanie údajov vo výkazoch DP, KV; uplatnenie odpočítania dane; a iné);
  • problematika odpočítania dane z dodaných stavebných prác pri prenose daňovej povinnosti (najčastejšie otázky z praxe, problémy a riziká);
  • identifikovanie sekcie F klasifikácie CPA (pozitívne aj negatívne vymedzenie na príkladoch z praxe; kedy použiť kód 41-43 a kedy nie);
  • oprava základu dane pri stavebných prácach v režime tuzemského samozdanenia (príklady aj na opravu základu dane v roku 2016 pri dodaní stavebných prác do 1.1.2016);
  • informácia k zmenám v kontrolnom výkaze od 1.4.2016.
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30  prednáška
10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 72.00 €
Poplatok bez DPH: 60.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK