all newsNews


Podnikové kombinácie

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Podnikové kombinácie
Termín: 9.6.2016
Prednášajúci:

Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor)
- audítor od roku 2003, vykonáva audity individuálnych účtovných závierok obchodných spoločností (zostavených podľa slovenskej aj medzinárodnej legislatívy), družstiev, samospráv a ich komponentov, rovnako audity konsolidovaných účtovných závierok tak obchodných spoločností (právny rámec IAS/IFRS) ako aj samospráv; znalosť medzinárodných účtovných štandardov (IAS, IFRS); skúsenosti so zavedením IAS/IFRS v obchodných spoločnostiach; štúdium ACCA; od roku 2005 publikačná a prednášková činnosť; členka pracovnej komisie Kontroly kvality audítorskej dokumentácie pri SKAU; poradenstvo v oblasti špecifických účtovných oblastí, napríklad podnikových kombinácií, goodwillu, účtovnej metodológie

Program:
  • Vklad podniku - účtovné zobrazenie, GW - jeho vznik a posúdenie, aplikácia reálnej hodnoty, základ dane u vkladateľa a prijímateľa;
  • Predaj podniku alebo jeho časti - účtovné zobrazenie, GW - jeho vznik a posúdenie, aplikácia reálnej hodnoty, základ dane z kupujúceho a predávajúceho;
  • Zánik obchodnej spoločnosti bez likvidácie zlúčení - účtovné zobrazenie, dôvody vzniku GW, jeho analýza, aplikácia reálnej hodnoty u zanikajúceho subjektu, ilustratívny príklad zlúčenia s technikou účtovného zobrazenia, daňové dopady.

Cieľom seminára jej oboznámiť odbornú verejnosť s problematikou podnikových kombinácií v súlade s aktuálnou slovenskou legislatívou predovšetkým z účtovného aspektu, ale tiež doplnením daňového a právneho aspektu problematiky.
Podnikové kombinácie znamenajú efektívnu zmenu ekonomicko-právnej formy existujúceho subjektu, ktorej účelom je získanie kontroly na čistými aktívami inej jednotky alebo efektívne previesť alebo získať aktíva s cieľom dosiahnutia synergického efektu v ich využívaní vrátane daňovej optimalizácie.


Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30  prednáška
10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 108.00 €
Poplatok bez DPH: 90.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK