all newsNews


Spotrebná daň z elektriny a zo zemného plynu - najčastejšie problémy z praxe

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Spotrebná daň z elektriny a zo zemného plynu - najčastejšie problémy z praxe
Termín: 16.6.2016
Prednášajúci:

Ing. Andrea Pavileková

Program:

Obsah seminára má ambíciu byť prevenciou pred vznikom porušení daňového zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a  zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 609/2007 Z. z."), konkrétne jeho ustanovení upravujúcich povinnosti a práva platiteľov spotrebnej dane z elektriny a zo zemného plynu ako aj oprávnených spotrebiteľov elektriny a  zemného plynu.

Seminár obsahuje zovšeobecnené najčastejšie otázky, ktoré sa v aplikačnej praxi vyskytli, s odpoveďami usmerňujúcimi zákonný postup ich riešenia.
Súčasťou seminára je aj informácia o zmenách, ktoré priniesla ostatná novela zákona č. 609/2007 Z. z., ktorá bola publikovaná v zbierke zákonov ako zákon č. 360/2015 Z. z.

Program seminára zahŕňa aj diskusiu k problémom s elektronickým vyplňovaním daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny a zo zemného plynu a s jeho podávaním prostredníctvom Portálu finančnej správy, s ktorými sa účastníci seminára stretli vo svojej praxi.

  • Platiteľ spotrebnej dane z elektriny a zo zemného plynu (vznik daňovej povinnosti, osoba povinná platiť spotrebnú dane z elektriny a zo zemného plynu,  registrácia platiteľa dane z elektriny a zo zemného plynu, oznamovanie zmien údajov vrátane zrušenia registrácie platiteľa dane z elektriny a zo zemného plynu, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, vedenie evidencii.)
  • Oprávnený spotrebiteľ elektriny a zemného plynu (registrácia oprávneného spotrebiteľa elektriny a zemného plynu, vydanie povolenia na odber oslobodenej elektriny a zemného plynu v nadväznosti na dôvody oslobodenia, oznamovanie zmien údajov vrátane zrušenia registrácie oprávneného spotrebiteľa elektriny a zemného plynu, právo na vrátenie dane, podmienky jeho uplatnenia a zdaňovacie obdobie na vrátenie dane, vedenie evidencií.)
  • Zovšeobecnené otázky a odpovede k spotrebnej dani z elektriny a zo zemného plynu
  • Stručná informácia k ostatnej novele zákona
  • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie
10:50 - 12:30 pokračovanie prednášky
12:30 - 13:00 diskusia
13:00            obed

Poplatok s DPH: 72.00 €
Poplatok bez DPH: 60.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK