all newsNews


Stála prevádzkareň aj podľa záverov 7 projektu OECD BEPS a iné dôležité zmeny v medzinárodnom zdaňovaní po 1.1.2016

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Stála prevádzkareň aj podľa záverov 7 projektu OECD BEPS a iné dôležité zmeny v medzinárodnom zdaňovaní po 1.1.2016
Termín: 6.10.2016
Prednášajúci:

Ing. Dana Slivková, PhD.

- vedúca Oddelenia medzinárodného zdaňovania, Finančné riaditeľstvo SR

Program:
  1. Posudzovanie vzniku stálej prevádzkarni - definícia pojmu stála prevádzkareň podľa zákona o dani z príjmov a Modelovej daňovej zmluvy o príjmoch a o kapitály (v kontexte aktualizácie v roku 2005, 2008, 2010, 2014), vymedzene definície vzniku tzv. "klasickej", "stavebnej", "agentskej" a "službovej" stálej prevádzkarne, stála prevádzkareň vs. organizačná zložka, prezentácia vzorových príkladov
  2. Posudzovanie vzniku stálej prevádzkarne s ohľadom na závery akcie 7 projektu OECD BEPS - zmeny v definícii pojmu stála prevádzkareň so zámerom zamedziť umelému vyhýbaniu sa statusu stálej prevádzkarne prostredníctvom komisionárskych dohôd; výnimiek z definície stálej prevádzkarne (článok 5 odsek 4, fragmentácia činností medzi závislými osobami); rozdeľovania kontraktov; foriem poisťovacej činnosti.
  3. Zmeny v zákone o dani z príjmov platné za zdaňovacie obdobie platné po 1.1.2016 - prenájom pracovnej sily, oslobodenie vybraných plnení poskytnutých na základe osobitných predpisov platných v členských štátoch EÚ a v štátoch, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP, implementácia novely Smernice Rady 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch, úpravy pri zdaňovaní príjmov z peňažných plnení a nepeňažných plnení, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, proces odsúhlasovania APA.
  4. Aktuálna dokumentačná povinnosť pre transferové oceňovanie
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok s DPH: 78.00 €
Poplatok bez DPH: 65.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK