all newsNews


DPH v stavebníctve na príkladoch z praxe (prenesenie daňovej povinnosti v stavebníctve od 1.1.2016)

Seminár sa už uskutočnil
Názov: DPH v stavebníctve na príkladoch z praxe (prenesenie daňovej povinnosti v stavebníctve od 1.1.2016)
Termín: 13.10.2016
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy

- daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko s. r. o., dlhoročná spolupracovníčka Ing. Vladimíra Pastierika

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Program:

Ako zvládnuť jednu z najproblematickejších povinností z pohľadu zákona o DPH, ktorá bola zavedená novelou DPH od 1. 1. 2016?
Seminár je zameraný na problematiku povinného prenesenia daňovej povinnosti v sektore stavebníctvo, ktoré musia daňové subjekty uplatňovať od 1. 1. 2016.
Téma bude vysvetlená na praktických príkladoch z praxe vo väzbe na najdôležitejšie ustanovenia zákona o DPH. Upozornenia na časté chyby platiteľov, spôsob opravy nesprávne aplikovaného režimu a iné.
Seminár je určený najmä firemným DPH špecialistom, účtovníkom, ekonómom ako aj širokej odbornej verejnosti, teda všetkým tým, ktorí by mali danú problematiku zvládnuť.

Rámcový obsah školenia:

  1. mechanizmus a podmienky uplatňovania režimu prenesenia daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, dodaní stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy a taktiež pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou (sekcia F štatistickej klasifikácie produktov) a ide o dodanie inému platiteľovi dane;
  2. identifikovanie sekcie F klasifikácie CPA (pozitívne aj negatívne vymedzenie na príkladoch z praxe; kedy použiť kód 41-43 a kedy nie);
  3. zložené plnenia, otázka hlavného a vedľajšieho plnenia
  4. povinnosti dodávateľa a odberateľa stavebných prác (účtovný pohľad; náležitosti faktúry; vznik daňovej povinnosti; uvádzanie vo výkazoch daňové priznanie a kontrolný výkaz; obsah záznamov; uplatnenie práva na odpočítanie dane a iné)
  5. určenie základu dane; režim DPH subdodávateľ - dodávateľ - investor; preddavky pred dodaním stavebných prác; DPH v prípade správcov bytových domov; dodávky betonárky - výrobca betónu a iné príklady z praxe;
  6. príklady na opravy a údržbu, servis (ako správne posúdiť režim DPH);
  7. otázka nesprávne aplikovaného režimu prenesenia daňovej povinnosti v stavebníctve (ako vykonať opravu; kedy; kto);
  8. oprava základu dane pri stavebných prácach v režime tuzemského samozdanenia (príklady aj na opravu základu dane v roku 2016 pri dodaní stavebných prác do 1.1.2016);
  9. aktuálny vývoj problematiky v stavebníctve pre rok 2017;
  10. diskusia k danej téme.
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok s DPH: 72.00 €
Poplatok bez DPH: 60.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

 

Seminár je presunutý z termínu 29.9.2016.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK