all newsNews


Tovarové transakcie z pohľadu DPH a súvisiaca judikatúra Súdneho dvora EÚ

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Tovarové transakcie z pohľadu DPH a súvisiaca judikatúra Súdneho dvora EÚ
Termín: 19.10.2016
Prednášajúci:

Ing. Milan Vargan

- partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems je daňovým poradcom s viac ako pätnásťročnou skúsenosťou s DPH na národnej i medzinárodnej úrovni. Od r. 2008 zastáva pozíciu vedúceho metodicko-legislatívnej komisie pre DPH pri komore daňových poradcov, je členom komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť DPH /komisia nominovaná min. financií/, členom pracovnej skupiny pre nepriame dane zriadenej pri CFE /európska asociácia komôr daňových poradcov/  a partnerom za Slovensko v medzinárodnej sieti DPH špecialistov VAT Forum so sídlom v Bruseli. Publikuje  články, je členom redakčnej rady časopisu DPH v praxi. V zahraničí prednáša najmä v Českej republike a v Belgicku. Je spoluautorom publikácie DPH v príkladoch, ktorá vychádza z DPH smernice EÚ a judikatúry Súdneho dvora EÚ a spája ich s slovenským zákonom o DPH. V období rokov 2012-2014 bol členom VAT Expert Group, ktorá je poradným orgánom Európskej komisie pre DPH politiku.

Program:
 • DPH - základné princípy
 • Zdaniteľné obchody
  • Dodanie tovaru verzus poskytnutie služby
  • Prechod ekonomického vlastníctva
 • Miesto zdaniteľného obchodu
  • Priraďovanie prepravy pri reťazových obchodoch
  • Obchodovanie v colných skladoch
 • Osoba povinná platiť daň
  • Prenesenie daňovej povinnosti
  • Ručenie za daň
 • Cezhraničné obchody s tovarom v rámci EÚ
  • Dodanie tovaru do iného členského štátu
  • Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu
 • Cezhraničné obchody s tovarom mimo rámca EÚ
  • Vývoz tovaru z EÚ
  • Dovoz tovaru do EÚ
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok s DPH: 90.00 €
Poplatok bez DPH: 75.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK