all newsNews


Postupy účtovania pre neziskové účtovné jednotky

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Postupy účtovania pre neziskové účtovné jednotky
Termín: 10.11.2016
Prednášajúci:

Ing. Jana Vršková

- Ministerstvo financií SR

Program:
  • Charakteristika neziskových účtovných jednotiek a legislatívne predpisy

Hlavné charakteristiky a druhy neziskových organizácií. Legislatívne predpisy, ktoré ovplyvňujú hospodárenie a účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek.

  • Postupy účtovníctva

Účtovanie v jednotlivých účtových triedach. Prijaté dary dlhodobého majetku, zhotovenie dlhodobého majetku ako daru pre inú účtovnú jednotku, prijaté a poskytnuté nepeňažné dary, prijaté a poskytnuté peňažné príspevky, prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane, dotácie, dobrovoľnícka činnosť a ďalšie účtovné prípady.

  • Špecifické účtovné prípady, ktoré sa vyskytujú v jednotlivých typoch neziskových organizácií.

Špecifické účtovné prípady v týchto druhoch neziskových organizácií -neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, cirkevné organizácie, občianske združenia, športové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov, politické strany a politické hnutia.

Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok s DPH: 72.00 €
Poplatok bez DPH: 60.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK