all newsNews


Vybrané problémy zákona o DPH v praxi (v praktických príkladoch)

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Vybrané problémy zákona o DPH v praxi (v praktických príkladoch)
Termín: 15.11.2016
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy

- daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko s. r. o., dlhoročná spolupracovníčka Ing. Vladimíra Pastierika

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Program:

Seminár je zameraný na vybrané problematické ustanovenia zákona o DPH, ktoré daňovým subjektom spôsobujú problémy pri ich aplikácií v praxi.
Seminár je určený najmä firemným DPH špecialistom, účtovníkom, ekonómom ako aj širokej odbornej verejnosti, teda všetkým tým, ktorých táto problematika zaujíma.

  • Otázka nesprávne aplikovaného režimu prenesenia daňovej povinnosti v stavebníctve podľa § 69 ods. 12 (ako vykonať opravu; kedy; kto);
  • Uplatňovanie DPH na tovary a služby súvisiace s majetkom, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby;
  • Pravidlá pre určenie miesta dodania služieb § 15 a § 16 (napr. stavebné práce dodané subdodávateľsky do EU, sprostredkovanie, služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, práce na hnuteľnom hmotnom majetku, prijatie služby z IČŠ/z tretej krajiny zdaniteľnou osobou a iné);
  • Vznik daňovej povinnosti § 19 (tovar, služby, služby prijaté z IČŠ alebo tretieho štátu a iné, prenesenie daňovej povinnosti v stavebníctve);
  • Dodanie a prenájom nehnuteľnosti (oslobodenie od dane, odpočítanie DPH, nájom, skladovanie vs. prenájom priestorov, stavebný/nestavebný pozemok);
  • Odpočítanie dane platiteľom a uplatnenie práva na odpočítanie dane § 49 - 52;
  • Cezhraničné obchody s tovarom v rámci EU: dodanie tovaru do IČŠ § 43, nadobudnutie tovaru z IČŠ § 11, reťazové obchody § 17;
  • Oprava základu dane pri dodaní tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti § 25 a § 53 (zrušenie dodávky, zníženie ceny, reklamácia, skonto, storno faktúry, oprava chyby na faktúre, krádež);
  • Rozšírenie ustanovení tzv. tuzemského samozdanenia, ak je dodávateľom zahraničná osoba od 1.1.2016 § 69 ods. 2 (práva a povinnosti zahraničnej osoby)
  • Diskusia k téme školenia.
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok s DPH: 72.00 €
Poplatok bez DPH: 60.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK