all newsNews


Novela zákona o dani z príjmov

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Novela zákona o dani z príjmov
Termín: 2.12.2016
Prednášajúci:

Ing. Zdenka Kováčová

- Ministerstvo financií SR

Program:
 • Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2017
  • pravidlá pre zdaňovanie  dividend vyplatených zo ziskov vytvorených pred rokom 2003, v rokoch 2004 až 2016 a  po 1.1.2017, rozdiely v zdaňovaní dividend vyplatených FO a PO,
  • vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku po 1.1.2017
  • výklad pojmov skutočný vlastník a splatený vklad, peňažné a nepeňažné vklady do obchodnej spoločnosti
  • rozšírenie definície závislých osôb a definície iného prepojenia
  • kontrolovaná transakcia, skutočný obsah právneho úkonu a vplyv ceny a podmienok pri týchto transakciách na základ dane
  • porušenie princípu nezávislého vzťahu medzi závislými osobami a vplyv na sankcie
  • zmeny poplatkov za odsúhlasenie metód TP a spôsobu určenia  ceny (+ zhrnutie úpravy pravidiel transferového oceňovania, vplyv na základ dane, dokumentácia)
  • úprava podmienok na vykonanie primárnej a sekundárnej úpravy základu dane
  • zmeny v sadzbách  dane z príjmu PO a paušálnych nákladoch FO
  • rozšírenie daňovo uznaných nákladov po zaplatení
  • spresnenie definície nájomného zahrňovaného do základu dane len po zaplatení
  • daňové súvislosti týkajúce sa testovacích a predvádzacích vozidiel
  • zmeny v daňových licenciách (+ zhrnutie legislatívnej úpravy daňovej licencie a zmien od jej zavedenia, odpočet daňovej licencie)
  • iné  aktuálne zmeny, účinné od 1.1.2017
 • Daňové odpisy, výpočet, limitovanie, prerušenie, pomerná časť pri vyradení predajom
 • Pohľadávky po lehote splatnosti - opravná položka, odpis, postúpenie, príslušenstvo k pohľadávke, porovnanie s posudzovaním záväzkov po lehote splatnosti
 • Pohľadávky v konkurze a reštrukturalizácii  - opravná položka, odpis, postúpenie, príslušenstvo k pohľadávke
 • Daňové a nedaňové výdavky - uznané po zaplatení, výdavky na reklamu versus výdavky na  pohostenie, občerstvenie a dary
 • Pravidlá nízkej kapitalizácie
 • Daňová strata a jej odpočítanie od základu dane
 • Daňová podpora subjektov pri výskume a vývoji
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:00 pokračovanie prednášky
12:00 - 12:45 teplý obed, žrebovanie tomboly
12:45 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 72.00 €
Poplatok bez DPH: 60.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK