all newsNews


Daň z nehnuteľností pre právnické osoby

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daň z nehnuteľností pre právnické osoby
Termín: 8.12.2016
Prednášajúci:

Ing. Iveta Ištoková

- Ministerstvo financií SR

Program:
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • druhy miestnych daní a poplatok za KO a DSO
  • predmet dane/poplatku
  • daňovník/poplatník
  • základ dane/poplatku
  • sadzba dane/poplatku
  • oslobodenia a zníženia od dane a poplatku
  • splnomocnenia pre správcov dane
 • Miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z.
 • Daň z nehnuteľností a vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností na príkladoch
 • Riešenie konkrétnych problémov z praxe
 • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok s DPH: 90.00 €
Poplatok bez DPH: 75.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK