all newsNews


Novinky v DPH od 31.12.2016 a 1.1.2017 plus dôležité témy DPH posledného obdobia

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Novinky v DPH od 31.12.2016 a 1.1.2017 plus dôležité témy DPH posledného obdobia
Termín: 19.1.2017
Prednášajúci:

JUDr. Alena Zuziková

- Ministerstvo financií SR

Program:
 1. Najdôležitejšie novinky v zákone o DPH od 31.12.2016 a 1.1.2017
 2. Služby súvisiace s nehnuteľnosťou - Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č.1042/2013, ktorým sa mení nariadenie č. 282/2011, pokiaľ ide o miesto  poskytovania služieb - účinnosť 1.1.2017
 3. Odpočítanie DPH na vstupe z tovarov a služieb, ktoré sú určené aj na súkromnú spotrebu
 4. Diskusia k aktuálnym problémom pri uplatňovaní DPH
 • Odpočítanie dane zdaniteľnou osobou, ktorá nie je usadená v tuzemsku verzus refundácia DPH
 • Právna fikcia zavedená v prenose daňovej povinnosti v stavebníctve
 • Vykazovanie stavebných prác v kontrolnom výkaze
 • Finančná náhrada za zadržanie nadmerných odpočtov - "úrok" z nadmerného odpočtu
  • vznik nároku na úrok z NO
  • výška úroku z NO
  • nepriznanie úroku z NO
 • Služby súvisiace s nehnuteľnosťou
  • definícia nehnuteľného majetku - kritériá podľa vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 1042/2013
  • výpočet služieb, ktoré súvisia s nehnuteľným majetkom
  • výpočet služieb, ktoré nesúvisia s nehnuteľným majetkom
  • viac samostatných služieb verzus zložené plnenie - služba/y súvisiaca s nehnuteľným majetkom
 • povinnosti dodávateľov poskytujúcich služby vzťahujúce sa na nehnuteľný majetok
 • Odpočítanie DPH na vstupe z tovarov a služieb, ktoré sú určené aj na súkromnú spotrebu
 • Diskusia k aktuálnym problémom pri uplatňovaní DPH
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30  prednáška
10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 72.00 €
Poplatok bez DPH: 60.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK