all newsNews


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2016

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2016
Termín: 9.2.2017
Prednášajúci:

Ing. Michaela Vidová

- Sekcia daňová a colná, Odbor priamych daní, Ministerstvo financií SR

Program:
 • Právna úprava daňových priznaní
  • Povinnosť podania daňového priznania
  • Lehota na podanie daňového priznania
  • Druhy daňových priznaní a spôsob ich podania
  • Zdaňovacie obdobie
  • Preddavky na daň platené do lehoty na podanie daňového priznania a vyrovnanie celoročnej dane
  • Povinnosť platenia daňovej licencie a jej osobitosti
  • Prílohy daňového priznania
 • Legislatívne zmeny platné a účinné od 1. 1. 2016 s vplyvom na vyplňovanie tlačiva daňového priznania
  • Príjmy a výdavky na sponzorské
  • Vstupná cena finančného majetku
  • Pohľadávky a záväzky v rámci reštrukturalizačného a konkurzného konania
  • Pohľadávky a ich príslušenstvo, tvorba opravnej položky, odpis a postúpenie
  • Osobitosti pri uplatňovaní odpisov a zostatkovej ceny hmotného majetku vlastného aj prenajatého majetku
 • Výklad jednotlivých oddielov a riadkov daňového priznania k dani z príjmov vrátane príkladov
 • Súvislý príklad na vyplnenie daňového priznania
 • Obsahová náplň jednotlivých častí daňového priznania k dani z príjmov PO - vrátane praktických príkladov.
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok s DPH: 72.00 €
Poplatok bez DPH: 60.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK