všetky novinkyNovinky


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2016

Prihlásiť sa
Názov: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2016
Termín: 9.2.2017
Prednášajúci:

Ing. Michaela Vidová

- Sekcia daňová a colná, Odbor priamych daní, Ministerstvo financií SR

Program:

1. Právna úprava daňových priznaní

 • povinnosť podania daňového priznania
 • lehota na podanie daňového priznania
 • druhy daňových priznaní a spôsob ich podania
 • zdaňovacie obdobie
 • preddavky na daň platené do lehoty na podanie daňového priznania a vyrovnanie celoročnej dane
 • povinnosť platenia daňovej licencie a jej osobitosti
 • prílohy daňového priznania

2. Legislatívne zmeny platné a účinné od 1. 1. 2016 s vplyvom na vyplňovanie tlačiva daňového priznania

 • príjmy a výdavky na sponzorské
 • vstupná cena finančného majetku
 • pohľadávky a záväzky v rámci reštrukturalizačného a konkurzného konania
 • pohľadávky a ich príslušenstvo, tvorba opravnej položky, odpis a postúpenie
 • osobitosti pri uplatňovaní odpisov a zostatkovej ceny hmotného majetku vlastného aj prenajatého majetku

3. Výklad jednotlivých oddielov a riadkov daňového priznania k dani z príjmov vrátane príkladov

4. Súvislý príklad na vyplnenie daňového priznania

5. Obsahová náplň jednotlivých častí daňového priznania k dani z príjmov PO - vrátane praktických príkladov.

Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovné a daňové
Energetické
Archív
Fotogaléria
Poradca
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmov
Účtovníctvo
Správa daní
Zaujímavé linky