all newsNews


Archív


Count item:  330

Novely časti daňových zákonov od 1.1.2018 (Zákona o správe daní, Zákon o ERP, Zákona o DPH) a aplikačné zmeny v DPH už v roku 2017

Termín: 13.12.2017

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, ...

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2017

Termín: 12.12.2017

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová - Ministerstvo financií SR

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017

Termín: 6.12.2017

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

Daň z nehnuteľnosti pre právnické osoby

Termín: 5.12.2017

Prednášajúci: Ing. Iveta Ištoková- Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Najdôležitejšie novinky v DPH od 1.1.2018 plus dôležité témy DPH posledného obdobia

Termín: 4.12.2017

Prednášajúci: JUDr. Alena Zuziková - Odbor nepriamych daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií SR

Previous    1  2  3  4    Nextsfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK