all newsNews


Archív


Count item:  347

Zákon č. 269/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Termín: 7.3.2018

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová - vedúca oddelenia spotrebných daní, Odbor nepriamych daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií Slovenske...

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a jeho zmeny od 1. septembra 2017 a od 1. januára 2018

Termín: 27.2.2018

Prednášajúci: Ing. Petronela Mastihubová - Odbor legislatívy finančnej správy a správy daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií Slovenskej...

Zákonník práce od 1.5.2018 a ďalšie zmeny v mzdovej učtárni v r. 2018

Termín: 26.2.2018

Prednášajúci: RNDr. Jana Motyčková - dlhoročná lektorka v oblasti miezd, hlavne sociálneho, zdravotného poistenia, exekučných zrážok a Zákonníka prá...

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2017

Termín: 20.2.2018

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová  - Ministerstvo financií SR

Previous    1  2  3  4    Nextsfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK