all newsNews


Archív


Count item:  355

Aktuálne oblasti postupov účtovania pre podnikateľov a zákona o účtovníctve – zmeny platné od 1.1.2018

Termín: 28.5.2018

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor) - audítor od roku 2003, vykonáva audity individuálnych účtovných závierok obchodných sp...

Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov

Termín: 23.5.2018

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

Majetok - účtovné a daňové odpisovanie

Termín: 21.5.2018

Prednášajúci: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, odborník z praxe

Nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov

Termín: 17.5.2018

Prednášajúci: Ing. Miroslava Brnová - Ministerstvo financií SR Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

3 dni plné DPH - Vybrané problémy pri dodaní tovaru a služieb z pohľadu DPH

Termín: 14. - 16.5.2018 (hotel Sitno***, Vyhne)

Prednášajúci: Ing. Milan Vargan - partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems, je daňovým poradcom s viac ako pätnásťročnou skúsen...

Previous    1  2  3  4    Nextsfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK