všetky novinkyNovinky


Účtovné a daňové


Aktuálne

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016

Termín: 6.12.2016

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek

Termín: 7.12.2016

Prednášajúci: Ing. Jana Vršková - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daň z nehnuteľností pre právnické osoby

Termín: 8.12.2016

Prednášajúci: Ing. Iveta Ištoková - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2016

Termín: 12.12.2016

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Legislatívne zmeny daňových zákonov od 1.1.2017 (DPH, Daň z príjmov, Daňový poriadok)

Termín: 13.12.2016

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF...

Miesto konania: sféra, a.s., Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

Vybrané problémové oblasti zákona o dani z motorových vozidiel + daňové priznanie

Termín: 12.1.2017

Prednášajúci: Ing. Jana Fülöpová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2016

Termín: 17.1.2017

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Novinky v DPH od 31.12.2016 a 1.1.2017 plus dôležité témy DPH posledného obdobia

Termín: 19.1.2017

Prednášajúci: JUDr. Alena Zuziková - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2016

Termín: 26.1.2017

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko s. r. o., dlhoročná spolupracovníčka Ing. Vladimíra Pastieri...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb + príklad

Termín: 2.2.2017

Prednášajúci: Ing. Marcela Prajová - Finančné riaditeľstvo SR, metodička a daňová špecialistka na úseku dane z príjmov fyzických osôb...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2016

Termín: 9.2.2017

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová - Sekcia daňová a colná, Odbor priamych daní, Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek

Termín: 14.2.2017

Prednášajúci: Ing. Jana Vršková - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislavasfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovné a daňové
Energetické
Archív
Fotogaléria
Poradca
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmov
Účtovníctvo
Správa daní
Zaujímavé linky