all newsNews


Účtovníctvo a dane


Aktuálne

Majetok - účtovné a daňové odpisovanie

Termín: 30.10.2017

Prednášajúci: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, odborník z praxe

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Zdaňovanie cenných papierov

Termín: 16.11.2017

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová - Ministerstvo financií SR Ing. Miroslava Brnová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňový výdavok 2017 v praxi a vybrané problémy z pohľadu zákona o dani z príjmov

Termín: 27.11.2017

Prednášajúci: Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, odborník z praxe

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2018

Termín: 30.11.2017

Prednášajúci: Ing. Zdenka Kováčová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a jeho zmeny od 1. septembra 2017 a od 1. januára 2018

Termín: 1.12.2017

Prednášajúci: Ing. Petronela Mastihubová - Odbor legislatívy finančnej správy a správy daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií Slovenskej...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Najdôležitejšie novinky v DPH od 1.1.2018 plus dôležité témy DPH posledného obdobia

Termín: 4.12.2017

Prednášajúci: JUDr. Alena Zuziková - Odbor nepriamych daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií SR

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Novely daňových zákonov od 1.1.2018

Termín: 13.12.2017

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, ...

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Najdôležitejšie novinky v DPH od 1.1.2018 plus dôležité témy DPH posledného obdobia

Termín: 18.1.2018

Prednášajúci: JUDr. Alena Zuziková - Odbor nepriamych daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií SR

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislavasfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK